Orgelkids bestaat in 2019 10 jaar! Reden voor een feestje. Maar wat is een feestje zonder muziek? Daarom organiseren we de Orgelkids Compositiewedstrijd. Het doel hiervan is: een collectie geschikte muziek voor het Doe-orgel verzamelen en publiceren.

Schermafdruk 2019-05-16 00.17.58

Er zijn maar liefst 48 composities binnengekomen uit 14 landen!

UPDATE 16 mei: de inzendtermijn is nu gesloten. De jury is aan het werk.

Omdat het Doe-orgel een beperkte klavieromvang heeft is niet alle bestaande muziek direct te spelen. Passende bewerkingen van klassiekers zijn dus gewenst. Maar gelukkig is ook al gebleken dat de eerste componisten zich uitgedaagd voelen om speciaal voor het Doe-orgel nieuwe stukken te componeren. Bart Wuilmus schreef een speciale herkenningsmelodie (tune) voor Orgelkids. Ook Fredrik Hagstedt (Zweden) en Carson Cooman (USA) gingen spontaan aan de slag en maakten hun composities online beschikbaar. Orgelkids organiseert nu ter gelegenheid van het jubileum een compositiewedstrijd. Er is behoefte aan speciale composities, die passen op dit orgel van twee octaven. Lydia Vroegindeweij: “Leuke eenvoudige stukjes voor beginnende spelers zijn zeer welkom, maar ook bewerkingen van bekende klassiekers. Wij hopen bijvoorbeeld op een herkenbaar stukje Bach met een leuke twist. Of op een bewerking van een moderne tophit of een kinderliedje. En omdat het Doe-orgel ook bruikbaar is in combinatie met andere instrumenten is een klein ensemblestuk ook heel fijn voor optredens na het bouwen van het orgeltje.” De internationale jury is gevormd door samenwerking met de verschillende Orgelkidsprojecten in de wereld: elk land levert een jurylid aan. De juryvoorzitter is Wim van der Ros, die het project Orgelkids bij de Brabantse Orgelfederatie coördineert.

Het instrument

Het Doe-orgel heeft een omvang van 2 octaven, van c’d’-c”’ (zonder cis’). Toonhoogte a’=440 Hz. Het orgel heeft twee registers houten pijpen: open (4′) en gedekt (8′). Het orgel wordt met twee handbediende balgen van wind voorzien.

Drie categorieën

Je kunt composities inzenden in de volgende drie categorieën:

 1. Doe-orgel solo: eenvoudige werken geschikt voor beginnende spelers;
 2. Doe-orgel als ensemble-instrument (bijv. in duet met groot orgel of samenspel met andere instrumenten);
 3. Klassiekers op het Doe-orgel: bewerkingen van bestaande bekende melodieën of (klassieke) composities geschikt voor het Doe-orgel. Daarbij vragen we speciale aandacht voor (orgel)muziek van J.S. Bach (ook in verband met het internationale project Bach in the Subway, muziek van Bach hoorbaar maken op onverwachte plaatsen). Moderne klassiekers kunnen ook: bekende kinderliedjes, of popmuziek.

Spelregels voor deelname

Voor deze wedstrijd gelden de volgende spelregels:

 • Aan de wedstrijd kunnen componisten uit alle landen deelnemen.
 • Er is geen leeftijdsgrens.
 • De duur van het werk bedraagt minimaal 1 minuut (in de partituur te vermelden).
 • Alle werken in categorie A en B moeten nieuw en origineel zijn. Arrangementen of bewerkingen van bestaande composities kunnen alleen meedingen in categorie C.
 • De compositie moet uitgevoerd kunnen worden op het Doe-orgel (zie kenmerken instrument).
 • Ingestuurde werken moeten tot het einde van de inzendtermijn voor de wedstrijd (15 mei 2019) aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • niet eerder zijn uitgegeven;
  • NIET publiekelijk zijn uitgevoerd of uitgezonden via (sociale) media;
  • GEEN prijs of een vermelding hebben gekregen op een nationale of internationale compositiewedstrijd.

Hoe kun je deelnemen?

De jury zal de composities beoordelen zonder de componist te kennen. Daarom geldt de volgende procedure:

 • Geef je werk een titel.
 • De aanmeldingstermijn is gesloten. Stuur je partituur als PDF en voorzien van dit deelnameformulier naar info@orgelkids.nl, uiterlijk 15 mei 2019.
 • Geef je PDF-bestand als naam een zelfgekozen codewoord mee. Hetzelfde codewoord vermeld je ook op het deelnameformulier.
 • Stuur als bijlage een CV en een recente foto mee.
 • Nergens in de partituur mogen zich gegevens bevinden die tot identificatie van de componist kunnen leiden.
 • Stuur bij werk voor ensemble ook de partijen voor de verschillende instrumenten afzonderlijk mee. Vermeld hierop alleen de titel van het werk.

Jury

De internationale professionele jury is gevormd door samenwerking met de verschillende Orgelkidsprojecten in de wereld: elk land levert een jurylid aan. De juryvoorzitter is Wim van der Ros, die het project Orgelkids bij de Brabantse Orgelfederatie coördineert. Wij zijn de volgende juryleden zeer erkentelijk voor hun medewerking:

 • Wim van der Ros (juryvoorzitter) – Nederland
 • Bart Wuilmus – België
 • Jean-Willy Kunz– Canada
 • Annegret Schönbeck – Duitsland
 • Fredrik Hagstedt – Zweden
 • Chwen-Huei Tsai en Chih-Chieh Lin – Taiwan
 • Damin Spritzer – USA

Prijzen

We zoeken composities in de drie genoemde categorieën. Per categorie (A, B of C) is er een eerste prijs van € 500,- te winnen. Bovendien stelt Orgelkids USA per categorie een tweede prijs van $ 400,- en een derde prijs van $ 300,- ter beschikking! Dit is mogelijk gemaakt door het Roger L. Danielson Soli Deo Gloria Fund. De winnende composities zullen zo mogelijk worden uitgevoerd tijdens een speciaal concert tijdens de Orgelkids Inspiratiedag op 4 juli 2019 in Amersfoort. Bovendien worden de winnende composities gepubliceerd in de muziekbijlage (op papier of online) van het tijdschrift De Orgelvriend. (De jury behoudt zich het recht voor niet alle prijzen toe te kennen, indien het beoogde niveau niet wordt bereikt.)

Publicatie

Uit alle werken die van voldoende kwaliteit zijn (dit ter beoordeling van de jury) worden 25 werken gebundeld in een online uitgave beschikbaar gemaakt voor gebruikers van het Doe-orgel. Wordt jouw werk hierin opgenomen, dan ontvang je eenmalig een bedrag van € 100,-. De 25 geselecteerde inzendingen worden gepubliceerd op de website van Orgelkids.nl en de internationale zusterprojecten. Dat gebeurt uiteraard met naamsvermelding onder Creative Commons-licentie CC/BY (Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgever deze uitgave geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of verspreiden en om afgeleid materiaal te maken dat op deze uitgave is gebaseerd.)

Auteursrechten

Het doel is: meer muziek beschikbaar maken geschikt voor het Doe-orgel.

 • Met je deelname geef je Orgelkids (onderdeel van Stichting Kerkmuziek Netwerk) een licentie om het werk vrij van rechten te verspreiden ten behoeve van het project zonder beperkingen in plaats en tijd.
 • Het werk van de prijswinnende componisten krijgt de vermelding: “Laureaat Internationale compositiewedstrijd Orgelkids 2019”.
 • Door deelname aan de wedstrijd stem je in met dit reglement.

 

Illustratie Orgelkids compositiewedstrijd1