Een tremulant is een onderdeel van het orgel. Dat is een bewegend onderdeel waarmee de lucht extra in trilling wordt gebracht. In dit filmpje kun je horen hoe het geluid klinkt. Eerst hoor je het zonder, dan met de tremulant.