Orgelkids is in 2009 begonnen in Nederland. Toen het eerste Doe-orgel beschikbaar kwam voor verhuur (2013), bleek er ook veel belangstelling uit Vlaanderen voor te zijn. Daarom is er een samenwerking gestart met ‘Het Orgel in Vlaanderen’. Orgelkids heeft een tweede Doe-orgel laten maken door Wim Janssen en dat in bruikleen gegeven aan Vlaanderen. Inmiddels zijn er Orgelkidsprojecten in Amerika, en projecten in opbouw in Canada en Groot-Brittannië. In andere landen onderzoeken onze ambassadeurs ter plekke of er mogelijkheden zijn om ook daar Doe-orgels te laten maken.

Vlaanderen

Sinds mei 2015 heeft Vlaanderen de beschikking over een eigen Doe-orgel, met als standplaats Antwerpen. Daniel Vanden Broecke is de coördinator van Het orgel in Vlaanderen. Hij is het aanspreekpunt voor projecten.

Amerika

Schermafdruk 2016-04-18 11.36.28In september 2015 bedacht de jonge organist Peter Scheessele (7) uit Eugene, Oregon dat het Doe-orgel ook naar Amerika moest komen. Hij had het filmpje en de website van Orgelkids gezien op internet en vroeg om de tekeningen om een subsidie-aanvraag te kunnen doen. Natuurlijk heeft hij die gekregen.

In april 2016 is de fondsenwerving in Amerika van start gegaan. Peter en zijn moeder Erin spanden zich in om de middelen te verzamelen met hulp van the American Guild of Organists (AGO). Inmiddels zijn er twee Doe-orgels in Amerika gebouwd.

De website: OrgelkidsUSA.org

Canada

In Canada heeft de Royal Canadian College of Organists (RCCO) het project OrgelkidsCAN tot kernpunt van hun strategie benoemd. In de eerste helft van 2018 worden er 8 orgels gebouwd, zodat het project ‘nation-wide’ van start kan gaan in september 2018.

In Canada woont en werkt Frank Ezinga. Als organist, afkomstig uit Nederland, zorgde hij voor de Engels ondertitelde versie van het eerste filmpje van Orgelkids op Youtube. Een grote hulp voor iedereen die geen Nederlands verstaat.

Groot-Brittannie

Begin 2018 is een start gemaakt met Orgelkids UK door John Stephens uit Norfolk. Te volgen via Twitter: @orgelkidsUK.

Meer Doe-orgels?

In Nederland werken we samen met Verschueren Orgelbouw BV. Zo heeft Verschueren ervoor gezorgd dat jonge orgelbouwers in opleiding Doe-orgels hebben gebouwd. We proberen meer orgelmakerijen voor zo’n project te enthousiasmeren. Hierdoor zouden er meer orgels beschikbaar kunnen komen. Interesse in zo’n stageproject? Laat het ons weten.

In 2016 is er een subsidieactie georganiseerd samen met het Lydia Vroegindeweij Fonds (via Cultuurfonds). Zo zijn er vier subsidies van elk € 2.500,- ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een Doe-orgel in de regio. De eerste projecten daaruit zijn gerealiseerd in Alkmaar en in Schijndel/Meijerij.

Iedereen die interesse heeft om een Doe-orgel te kopen kan zich melden. Als de vraag te clusteren is, kan er mogelijk opnieuw een kleine serie worden geproduceerd. De aankoopprijs bedraagt € 5.250,- (excl. btw). Meer lezen over dit aanbod.