6 januari 2015
Lydia Vroegindeweij Fonds

Inzenddata projecten

banner Cultuurfonds

Wil je een mooi orgelproject voor kinderen organiseren? Wil je daar financiële steun voor aanvragen? Dat kan! Er is een speciaal fonds bij het Cultuurfonds waar je met een goed projectvoorstel geld kunt vragen om je project te realiseren. Hier kun je lezen hoe je dat moet aanvragen.

De commissie die de aanvragen beoordeelt komt 4 keer per jaar bij elkaar. Let wel op de uiterste inzenddata voor je plannen.

De komende data zijn:

Vergaderdata 2015: Uiterste inleverdatum plannen:
5 maart 2015 8 januari 2015
25 juni 2015 30 april 2015
8 oktober 2015 13 augustus 2015
10 december 2015 15 oktober 2015

 

Meer artikelen