Orgelkids heeft een nieuwe ambitie: wat zou het mooi zijn als elke regio in Nederland beschikt over een eigen Doe-orgel! Dit educatieve concept van Wim Janssen blijkt immers een uitstekend hulpmiddel om het orgel naar kinderen te brengen. De leskist met daarin een heus pijporgel, door kinderen te bouwen en te bespelen, wordt ook wereldwijd zeer positief gewaardeerd. Het past in een onderwijsaanbod waarbij muziek, techniek en onderzoeksvaardigheden geïntegreerd aan bod komen.

Elke regio een eigen Doe-orgel!

Het hoofddoel van Orgelkids is: kinderen kennis laten maken met het pijporgel. Dat kan met verschillende vormen. In een concert ervaren kinderen hoe orgelmuziek klinkt. En door zelf een orgel te bouwen en te bespelen, ontdekken ze hoe het instrument werkt. Voor dat laatste beschikt Orgelkids over zo’n prachtige leskist, die je kunt huren: het Doe-orgel.

2017-04-08 10.43.20

Op 8 april 2017 nam de BOF haar eigen Doe-orgel in gebruik in Tilburg

Er zijn inmiddels al meer Doe-orgels beschikbaar: Orgelkids (Leusden) en Het Orgel in Vlaanderen (Antwerpen) beschikken over een Doe-orgel dat je kunt huren per dagdeel. In Limburg (SOL) en Brabant (BOF) beschikken samenwerkende orgelstichtingen over een eigen Doe-orgel, voor de educatieve projecten van hun leden. Dat plezier gunnen we meer regio’s in Nederland! We zochten daarom een manier om dit zo bereikbaar mogelijk te maken.

Een eigen Doe-orgel voor de helft van de prijs

De aanschaf van een eigen Doe-orgel is prijzig, vooral omdat het een mooi, ambachtelijk gemaakt product is, net als grote orgels. Orgelkids wil orgelstichtingen met een educatieve doelstelling graag stimuleren om samen te werken per regio. Daarom komen er nu maximaal 4 nieuwe Doe-orgels beschikbaar met een gift van € 2.500,- per Doe-orgel uit het Lydia Vroegindeweij Fonds (beheerd door het Cultuurfonds). Dat betekent dat een orgelstichting (of liefst een groep samenwerkende stichtingen in een regio) de benodigde fondsenwerving ongeveer kan halveren. Verschueren Orgelbouw zal ook deze orgels tegen kostprijs realiseren (€ 5.400,- excl. btw).PBC05-FONLogo-Lydia-Vroegindeweij-Fonds-154px-breed-CMYK-v1

Wat moet je doen?

Bedenk wie je regionale samenwerkingspartners zijn en wie de leiding neemt, dus wie de ‘penvoerder’ van het project wordt. Meld je bij Lydia Vroegindeweij om de basisinformatie voor je aanvraag te ontvangen. Daarin staat beschreven wat het Doe-orgel is, en wat de didactische functionaliteit daarvan is.
Stel bij deze basisinformatie je eigen plan op waarin je o.a. duidelijk maakt:

  • Wie zijn de samenwerkingspartners en wie is de ‘penvoerder’ voor deze aanvraag?
  • Hoe worden fondsen geworven voor het resterende benodigde budget?
  • Hoe wordt de organisatie rondom projecten met, en uitlenen van het Doe-orgel ingericht?
  • Hoe wordt de publiciteit (naar scholen, kunstinstellingen, etc) geregeld?

De aanvragen moeten uiterlijk 10 augustus 2017 binnen zijn bij het Cultuurfonds, dus maak er snel werk van als je belangstelling hebt. In oktober vergadert de muziekcommissie van het Cultuurfonds over de toekenningen.

In opleiding voor orgelbouwer

Orgelmaker Thierry van Verschueren Orgelbouw

Orgelmaker Thierry van Verschueren Orgelbouw

Het bijzondere aan dit project is, dat kinderen kennis kunnen maken met het instrument, maar ook met het vak van orgelbouwer. De nieuwe Doe-orgels worden gemaakt door een jonge orgelbouwer in opleiding, die een vakstage gaat doen bij Verschueren Orgelbouw in Ittervoort. Hij zal regelmatig gaan berichten over zijn werkzaamheden, zodat je ziet hoe het Doe-orgel wordt gemaakt.

Lesmaterialen delen

Naast deze actie wil Orgelkids ervoor zorgen dat ontwikkelde lesmaterialen en -ideeën eenvoudiger gedeeld kunnen worden. Er wordt gewerkt aan een bronnenbank met concrete lesmaterialen en een heldere didactische handleiding voor projecten met het Doe-orgel en voor aanvullende lesactiviteiten en kinderconcerten met orgel. Je vindt al veel materiaal op deze website. Samen kunnen we vast nog meer ideeën bedenken om kinderen enthousiast te maken. Een voorwaarde is daarom wel dat je stichting bereid moet zijn om de zelf ontwikkelde materialen ook weer te delen met anderen. Via Orgelkids kan dat heel eenvoudig.

Interesse?

Heb je interesse om voor jouw regio een eigen Doe-orgel te gaan verwerven? Meld je dan bij Lydia Vroegindeweij.