Leskist met orgelHet Orgelkids Doe-orgel is een leskist met een orgel als bouwpakket, beschikbaar voor educatieve orgelprojecten in het onderwijs. Het Doe-orgel wordt uitgeleend aan organisten, die een orgelproject verzorgen in opdracht van een muziekschool, basisschool of van een beheerstichting van een (historisch) orgel. Orgelkids kan op verzoek ook zorgen voor een geschikte organist die het project komt verzorgen.

De voorwaarden voor het gebruik zijn:

  1. De verhuurder is de Stichting Kerkmuziek Netwerk uit Leusden, waar Orgelkids een onderdeel van is.
  2. De verhuurder overhandigt de leskist aan de organist die het project verzorgt. De ontvanger krijgt uitleg over de kist en inspecteert of alle onderdelen aanwezig zijn aan de hand van een inhoudslijst.
  3. De ontvanger is verantwoordelijk voor zorgvuldige behandeling van de kist en de inhoud en controleert voor vertrek van de leslocatie of alle onderdelen weer in de kist zitten aan de hand van de inhoudslijst.
  4. Bij ontvangst dient een borgsom te worden betaald van € 100,-. Deze borgsom wordt teruggegeven indien de leskist in goede staat en met complete inhoud is ingeleverd.
  5. Herstel van eventuele schade, anders dan normale gebruikssporen, wordt bij de huurder in rekening gebracht.
  6. De uitleenvergoeding bedraagt € 45,- per dagdeel.
  7. Indien de aanvrager een school of andere educatieve (project)organisatie is, wordt altijd een combinatie gemaakt met een organist die de kinderen uitleg kan geven en het werken met de leskist begeleidt. In dat geval wordt ook de vergoeding voor de organist in rekening gebracht. De totaalprijs, inclusief uitleenvergoeding is dan € 145,- per dagdeel. Indien de reisafstand meer dan 100 km (retour) is, worden aanvullende afspraken over reiskostenvergoeding voor de organist gemaakt.
  8. De huurder ontvangt vooraf een set ‘Nuttige tips voor gebruik van het Doe-orgel’ en wordt geacht deze goed te bestuderen.
  9. De lesactiviteit op de school wordt altijd verzorgd in aanwezigheid en onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht van de leerlingen. Kinderen mogen uitsluitend onder begeleiding van de verantwoordelijke organist de leskist gebruiken.
  10. Orgelkids en de Stichting Kerkmuziek Netwerk zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit transport of gebruik van de leskist.

Deze huurvoorwaarden in PDF-formaat zijn eenvoudig om te printen of als bestand door te sturen.

Hieronder zie je of het orgel nog beschikbaar is in de periode die je zoekt.
Neem wel altijd eerst contact op voor het maken van concrete afspraken.