Het Doe-orgel van Orgelkids is een bouwpakket in een leskist. In de leskist zitten de onderdelen waarmee kinderen zelf een orgel in elkaar kunnen zetten (onder begeleiding van een orgelbouwer of organist). Het werk voor het bouwen van dit orgel kan in groepjes worden voorbereid. Daarna wordt het orgel in elkaar gezet, en kunnen kinderen het orgel bespelen. Bij het Doe-orgel is een lesbrief beschikbaar voor projecten in het basisonderwijs.

  • Het bouwen van dit orgel kan deel uitmaken van één of enkele lessen waarin het orgel centraal staat.
  • Deze lesbrief bevat ideeën voor concrete opdrachten en lessuggesties.
  • Het materiaal is met name geschikt voor groep 5/6/7/8 basisonderwijs.
  • De lesbrief gaat uit van een orgelproject in enkele opeenvolgende lesactiviteiten met circa één of twee weken tussenruimte.

Les 1: introductie – Wat is een orgel voor een instrument?

DSC01838

De eerste les is een les op school, deze les kan gegeven worden door de eigen leerkracht of een vakleerkracht muziek. De les kan bestaan uit een leergesprek waarin het orgel wordt geïntroduceerd. Dit onderwerp past goed in een les over muziekinstrumenten, met speciale aandacht voor blaasinstrumenten. De leerkracht kan enkele muziekinstrumenten laten zien en horen.


Les 2: Orgel bouwen

20150529-_MG_0411In de tweede les staat het bouwen van het Doe-orgel centraal. Deze les wordt verzorgd door de organist en nauwe samenwerking met de groepsleerkracht.
Het werk bestaat uit diverse voorbereidingen (raamwerk bouwen, pijpen sorteren, toetsen op volgorde leggen) en het in elkaar zetten van het orgel. De voorbereidingen kunnen in kleine groepjes tegelijkertijd worden gedaan. De totale tijd om het orgel te bouwen is circa 45 minuten.


Les 3: Naar het grote orgel

IMG_3180De derde les is een excursie naar de kerk. Nadat de kinderen hebben geleerd hoe het orgel in elkaar zit, weten ze alle belangrijke principes van het instrument orgel. Tijdens een rondleiding met uitleg kunnen ze de opgedane kennis koppelen aan de omvang van het echte instrument. Dit gaat over de kennis van het instrument en de techniek van orgelbouw en bespeling.


Extra: Kinderconcert

BasVerboomVervolgens is een concert de beste vorm om de kinderen de klankkleuren van het orgel te laten horen en beleven. Dat concert kan heel goed interactief worden gemaakt, bijvoorbeeld met een quiz of een actieve rol voor (enkele) leerlingen, zoals zingen.


Download lesbrief

De complete lesbrief met de beschrijving van de drie lessen, bronnen en tips is hier te downloaden (PDF).