Orgelkids wil graag zorgvuldig omgaan met de privacy van kinderen. Daarom is er een brief met uitleg en een formulier gemaakt waarmee bij een project eenvoudig toestemming gevraagd kan worden aan de ouder of verzorger om het beeldmateriaal te mogen gebruiken.

De brief en het formulier zijn hier als PDF te downloaden.

De inhoud van de brief:

Beste ouder/verzorger,

Orgelkids is een non-profit project, waarin kinderen kennis kunnen maken met het instrument pijporgel. Zij gaan zelf een echt orgel bouwen en bespelen. Vanwege het belang van dit bijzondere culturele erfgoed proberen wij met een groep vrijwilligers, orgelbouwers en musici, zoveel mogelijk mensen te bereiken met ons project. Communicatie en wervende foto’s van ons project zijn daarbij onmisbaar.

Tijdens de uitvoering van het project op de school of club van uw kinderen worden foto’s en video’s gemaakt van het werk in uitvoering. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor kinderen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van kinderen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt u deze brief ingevuld met uw kind meegeven voor de projectleider van Orgelkids?

We vragen uw toestemming voor vier gebruikssituaties: op de website Orgelkids.nl, op sociale-media accounts van Orgelkids (twitter, facebook, youtube), studiedoeleinden (stageverslag studenten), overige publicaties (illustratie bij artikel in (vak)tijdschriften over het project).

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. Orgelkids heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Lydia Vroegindeweij
(initiatiefnemer project Orgelkids)